m2 powierzchni zabudowy ( dachu) cena netto za przegląd (budowlany i sanitarny)
50-500 1,20 zł/m2
600-1 000 700,00 zł/obiekt
1 001-2 000 800,00 zł/obiekt
2 001-3 000 900,00 zł/obiekt
3 001-8 000 1000,00 zł/obiekt
8 001-20 000 0,35 zł/m2
20 001-25 000 0,25 zł/m2
25 001-40 000 0,20 zł/m2
40 001 i więcej 0,18 zł/m2

Przykładowe ceny w tabeli są aktualne na rok 2020. Podane ceny nie zawierają kosztów dojazdu, oraz pobytu poza woj. lubelskim.

Pełna wycena wykonania kontroli dostępna po przesłaniu drogą e-mail lub faksem zakresu kontroli, ilości obiektów oraz ich lokalizacji.