1. opracowanie przedmiarów i kosztorysów instalacji sanitarnych dla zadania „PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. NATALII NEKRASZOWEJ NA ODDZIAŁ ŻŁOBKOWY I PRZEDSZKOLNY W JASZCZOWIE” na zlecenie PRO-SANIT SZYMON PRZEKORA,
 2. próba szczelności instalacji gazowej wewnętrznej w budynku jednorodzinnym, na zlecenie INSTAL – SERWIS JAKUB KASPEREK,
 3. opracowanie kosztorysu powykonawczego dla zadania „Budowa budynku usługowego (Centrum Innowacji Medycznych) wraz z instalacjami w Kolonii Świdnik Mały, Gynevo Clinic Barczyński Sp.j.” na zlecenie PHU DEJ EWA DĘBIŃSKA,
 4. opracowanie przedmiarów i kosztorysów branży sanitarnej dla domu jednorodzinnego na zlecenie  De Novo Magdalena Dusińska Magda Jeziorowska,
 5. opracowanie WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI  (WKI) dla inwestycji „Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczno- Szkoleniowy Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej w Lublinie” na zlecenie PRO-SANIT SZYMON PRZEKORA,
 6. pełnienie funkcji kierownika robót branży sanitarnej na inwestycji „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy Al. J. Długosza 8 w Lublinie”, na zlecenie firmy GMS Starachowice Sp. j.,
 7. opracowanie przedmiarów i kosztorysów branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla budynku gospodarczego na zlecenie FU WALMIT WALDEMAR MITURA,
 8. opracowanie przedmiarów i kosztorysów instalacji sanitarnych dla zadania: „BUDYNEK USŁUGOWY NZOZ CENTRUM STOMATOLOGII Centrum Stomatologii Kompleksowej ALDENT s.c. w Konopnicy”, na zlecenie Pracownia Projektowa ARCHIKON mgr inż. Janusz Pietrzak,
 9. wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem na zlecenie osoby prywatnej,
 10. aktualizacja przedmiarów i kosztorysów branży sanitarnej dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej o trzy doki i halę produkcyjną DAEWON EUROPE Sp. z o.o.” na zlecenie PRO-SANIT SZYMON PRZEKORA,
 11. opracowanie przedmiarów i kosztorysów instalacji sanitarnych dla inwestycji „Rozbudowa kompleksu Centrum Logistycznego EUROCASH S.A. w Lublinie”, na zlecenie PRO-SANIT SZYMON PRZEKORA,
 12. opracowanie przedmiaru i kosztorysu placu zabaw i rekreacji ruchowej w gm. Michów na zlecenie FU WALMIT WALDEMAR MITURA,
 13. opracowanie przedmiarów i kosztorysów instalacji sanitarnych dla zadania „Adaptacja lokalu z przeznaczeniem na salon gier na automatach w połączeniu z kolekturą LOTTO w CHU Tomasz w Zamościu” na zlecenie PRO-SANIT SZYMON PRZEKORA,
 14. opracowanie przedmiarów i kosztorysów w branży budowlano-architektonicznej dla projektu wykonawczego remontu auli 301 Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, na zlecenie firmy KUNKIEWICZ ARCHITEKCI,
 15. wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „CHRYZANTEMA” w Lublinie,
 16. wykonanie przedmiarów i kosztorysów branży sanitarnej dla zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NOWEJ PLEBANII
  PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH, na zlecenie IR SANIT USŁUGI PROJEKTOWE IRENEUSZ PIOTROWSKI,
 17. wykonanie przedmiarów i kosztorysów branży sanitarnej dla zadania p.n.”TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POŁUDNIOWEGO SKRZYDŁA KLASZTORU OJCÓW DOMINIKANÓW W LUBLINIE” na zlecenie PRO-SANIT SZYMON PRZEKORA,
 18. wykonanie przedmiarów i kosztorysów w branży budowlanej i sanitarnej dla zadania REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM ZLOKALIZOWANYM PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 5 W LUBLINIE, na zlecenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „CHOINY”,
 19. przegląd techniczny budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kusocińskiego w Krępcu, na zlecenie osoby prywatnej,
 20. wykonanie projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na zlecenie ARTUBA biuro projektowe,
 21. opracowanie kosztorysów instalacji wentylacji mechanicznej w Liceum Plastycznym w  Nałęczowie na zlecenie PRO-SANIT SZYMON PRZEKORA,
 22. nadzór budowlany nad wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych przy ul.
  Zygmuna Augusta w Lublinie na zlecenie firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARTIMEX Arkadiusz Gąbka,
 23. wykonanie kontroli okresowej rocznej i pięcioletniej w branży sanitarnej – budynek przy ul. 3-go Maja 8 w Puławach na zlecenie NARIS Sp. z o.o.,
 24. opracowanie kosztorysu robót dodatkowych instalacji sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 33 w Lublinie na zlecenie PHU DEJ EWA DĘBIŃSKA,
 25. opracowanie przedmiarów i kosztorysów dla zadania PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚR/C WRAZ Z PRZYŁACZAMI GAZOWYMI ŚR/C na zlecenie INSTAL PROJEKT  mgr inż. Sebastian Kalicki,
 26. opracowanie przedmiarów i kosztorysów branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na zlecenie osoby prywatnej przy współpracy z biurem EWMA architektura & wnętrza,
 27. wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek jednorodzinny z tarasem i częściowym podpiwniczeniem”, na zlecenie ARTUBA biuro projektowe,
 28. wykonanie projektu budowlanego dla zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek jednorodzinny z tarasem i częściowym podpiwniczeniem”, na zlecenie ARTUBA biuro projektowe,
 29. opracowanie przedmiarów instalacji sanitarnych i elektrycznych dla lokalu usługowego w SKENDE SHOPPING w Lublinie na zlecenie firmy  Kunkiewcz Architekci,
 30. próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym na zlecenie osoby prywatnej,
 31. opracowanie przedmiarów i kosztorysów w branży budowlanej i sanitarnej dla zadania „Termomodernizacja – ocieplenie elewacji wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz przebudową kotłowni w Budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie”,na zlecenie AKJ arch. Krzysztof Jaraszkiewicz,
 32. opracowanie przedmiarów i kosztorysów branży sanitarnej dla zadania TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STAREJ PLEBANII PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. JÓZEFA W PUŁAWACH, na zlecenie IR SANIT USŁUGI PROJEKTOWE IRENEUSZ PIOTROWSKI,
 33. aktualizacja przedmiarów i kosztorysów branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej dla inwestycji KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNYMSTAWIE,
 34. opracowanie przedmiarów i kosztorysów dla zadania ZAKŁAD PRODUKCYJNY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ BEANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.,
 35. wymiana zaworu bezpieczeństwa i sprawdzenie poprawności działania instalacji kotłowni na zlecenie prywatnego Inwestora,
 36. opracowanie kosztorysów i przedmiarów dla zadania Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie,
 37. dokumentacja kosztorysowa dla zadania ROZBUDOWA BUDYNKU DPS „KALINA”,
 38. wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla zadania BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ Z ADAPTACJĄ NA POTRZEBY MONTAŻU PROTOTYPOWEJ LINII PRODUKCJI DODATKÓW PASZOWYCH NA TERENIE FIRMY GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O.O.,
 39. opracowanie kosztorysów i przedmiarów instalacji sanitarnych dla firmy WEREMCZUK FMR Sp. z o.o.
 40. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, kosztorysów i planu BIOZ dla hali produkcyjnej, na zlecenie firmy EDBAK Sp. z o.o.,
 41. opracowanie kosztorysu wymiennikowni dla PHU DEJ,
 42. wykonanie wielu kosztorysów na zlecenie PRO-SANIT Szymon Przekora,
 43. usunięcie poważnej awarii systemu chłodzenia w Centrum Edukacyjno – Muzealnym im. K. Pułaskiego w Warce, 
 44. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji sanitarnych dla domu jednorodzinnego na zlecenie osoby prywatnej,
 45. opracowanie projektu instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w wielorodzinnym budynku na zlecenie firmy UNLIMITED Joanna Niczyporuk,
 46. opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej, instalacji gazowej wewnętrznej wraz z kotłownią gazową na zlecenie prywatnego Inwestora,
 47. wymiana filtrów w klimakonwektorach prod. Lennox oraz regulacja urządzeń i systemu chłodzenia, w pomieszczeniach biurowych i w bibliotece w Centrum Edukacyjno-Muzealnym im. K.Pułaskiego w Warce,
 48. obsługa fotograficzna konferencji architektów na zlecenie firmy VIRTUS STUDIO,
 49. wykonanie rzutu poziomego budynku mieszkalnego dla zadania „Przystosowanie budynku i terenu dla potrzeb agroturystyki „Szlachcianka”,  na zlecenie prywatnego Inwestora,
 50. wykonanie kosztorysu i przedmiaru na „Przystosowanie budynku i terenu dla potrzeb agroturystyki „Szlachcianka”,  na zlecenie prywatnego Inwestora,
 51. wykonanie kosztorysu i przedmiaru na „Przystosowanie budynku i terenu dla potrzeb agroturystyki „Szlachcianka”, na zlecenie prywatnego Inwestora,
 52. prowadzenie szkoleń z zakresu dotacji i funduszy unijnych na lata 2014-2020 (przygotowanie dokumentacji kosztowej, koszty kwalifikowalne, rozliczanie funduszy) oraz przygotowywania dokumentacji na przetargi na roboty budowlane, w ramach projektu „Biznes społeczny – zakładamy spółdzielnię socjalną” realizowanym przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
 53. prowadzenie szkoleń w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie kosztorysowania robót budowlanych z zastosowaniem programu Norma Pro dla uczestników projektu „Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie,
 54. wykonanie kosztorysu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lublinie przy ul. Koncertowej, na zlecenie firmy PW ARTIMEX Arkadiusz Gąbka,
 55. wykonanie kosztorysu instalacji sanitarnych dla obiektu: Zespól Budynków ul. Słowackiego 7 w Lubartowie, na zlecenie firmy Geo-Term Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna Tadeusz Kowalczyk.
 56. wykonanie kosztorysu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lublinie przy ul. Unickiej 3, na zlecenie firmy PW ARTIMEX Arkadiusz Gąbka,
 57. opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na zlecenie osoby prywatnej,
 58. opracowanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia skarp rzeki Ciemięgi w miejscowości Dys, na zlecenie PRZEDSIĘBIORSTWA PROJEKTOWO-WYKONAWCZEGO „HYDROEKO” S.c.,
 59. wykonanie kosztorysów powykonawczych instalacji wod-kan., c.o., gazowych dla bloku nr A w Turce k. Lublina, na zlecenie firmy USŁUGI HYDRAULICZNE „SANITAR” Grażyna Zamojska,
 60. wykonanie kosztorysów instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym Lubella w Lublinie, na zlecenie firmy USŁUGI HYDRAULICZNE „SANITAR” Grażyna Zamojska,
 61. wykonanie kosztorysu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej dla budynku przy ul. Pana Balcera w Lublinie, na zlecenie firmy PW ARTIMEX Arkadiusz Gąbka,
 62. nadzór techniczny na budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Gnieźnieńskiej w Lublinie na zlecenie osoby prywatnej,
 63. wycena kosztorysowa dla firmy: USŁUGI HYDRAULICZNE „SANITAR” Grażyna Zamojska,
 64. wycena kosztorysowa instalacji wodociągowej dla budynku wielorodzinnego przy ul. Wschodniej 17 w Lublinie na zlecenie firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWY Gąbka Edward,
 65. opracowanie kosztorysu instalacji sanitarnych dla firmy PB Budownictwo Paweł Boryc,
 66. prace modernizacyjne instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Granice gm. Chodel na zlecenie osoby prywatnej,
 67. wykonanie instalacji podciśnieniowego odwodnienia dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 przy ul. Poligonowej w Lublinie. Zleceniodawca: USŁUGI HYDRAULICZNE „SANITAR” Grażyna Zamojska,
 68. nadzór techniczny na budowie – pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji zadania „Budowa ul. Łącznej w Chełmie na odcinku od ul.Krótkiej do rzeki Uherki”, na zlecenie firmy STREDE INVESTMENTS Sp. z o.o.
 69. sporządzenie kosztorysów instalacji sanitarnych dla Z.H.U. WOD-KAN, C.O., GAZ KAZIMIERZ NIEZGODA,
 70. wykonanie kosztorysów instalacji sanitarnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 6 przy ul. Poligonowej w Lublinie, na zlecenie firmy USŁUGI HYDRAULICZNE „SANITAR” Grażyna Zamojska,
 71. szkolenie z podstaw kosztorysowania robót instalacyjnych na zlecenie firmy USŁUGI HYDRAULICZNE „SANITAR” Grażyna Zamojska,
 72. wykonanie instalacji wentylacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wąwozowej w Lublinie, na zlecenie osoby prywatnej.
 73. usługi hydrauliczne przy ul. Jutrzenki 14 w Lublinie, na zlecenie osoby prywatnej