Nadzór techniczny na budowie – pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji zadania „Budowa ul. Łącznej w Chełmie na odcinku od ul.Krótkiej do rzeki Uherki”, na zlecenie firmy STREDE INVESTMENTS Sp. z o.o.