Projekt budynku mieszkalnego

Wykonanie rzutu poziomego budynku mieszkalnego dla zadania „Przystosowanie budynku i terenu dla potrzeb agroturystyki „Szlachcianka”, adres: Widniówka 16, gm. Gorzków, woj. Lubelskie na zlecenie prywatnego Inwestora