Lp. Opis Ceny
1 Kosztorys na podstawie przedmiaru lub obmiaru w formie elektronicznej (plik w formacie*.ath) od 2,50 zł  za pozycję – minimum 100,00 zł za kosztorys
2 Kosztorys na podstawie przedmiaru lub obmiaru w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny). od 3,00  zł za pozycję – minimum 100,00 zł za kosztorys 
3 Kosztorys na podstawie przedmiaru lub obmiaru robót bez wskazanych podstaw wyceny. 2,50 zł – 3,50 zł za pozycję – minimum 100,00 zł za kosztorys
4 Wykonanie przedmiaru robót na budynku wycena indywidualna zależnie od wielkości obiektu; jednak nie mniej niż 200,00 zł za przedmiar
5 Kosztorys w oparciu o dokumentację projektową od 5,00 zł  za pozycję – minimum 100,00 zł za kosztorys
6 Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie wycena indywidualna zależnie od wielkości obiektu; minimum 200,00 zł za kosztorys 
7 Aktualizacja cenowa  kosztorysu od 50,00 zł za jeden kosztorys (zależnie od liczby pozycji)
8 Weryfikacja poprawności kosztorysu (sprawdzenie podstaw wyceny, cen robocizny, materiałów i sprzętu, tworzenie wariantów kosztorysu, ocena i opinia poprawności kosztorysu. od 5,00 zł za pozycję kosztorysową, lecz nie mniej niż 100,00 zł za jedną weryfikację 
9 Weryfikacja jw., lecz połączona ze szczegółowym sprawdzeniem przedmiaru lub obmiaru Od 6,00zł do 10,00 zł za pozycję kosztorysową lecz nie mniej niż 150,00 zł za jedną weryfikację 
10 Kosztorysy dla biur projektowych i inwestorów na budowę dużych obiektów kubaturowych (budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, hotele, obiekty sportowe, centra handlowe itp.) od 3,00 zł za pozycję minimum 300,00 zł za kosztorys
11 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju robót i pracochłonności
12 Szkolenia z kosztorysowania w budownictwie 150 zł brutto za godzinę
Powyższe ceny są cenami orientacyjnymi.

Ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.

Przedstawiony cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego