Wykonuję świadectwa i audyty energetyczne dla wszystkich rodzajów budynków.

 

 

Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub poprzez wypełnienie formularza na kontaktowego.

Posiadam uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wpis nr 15050/2018 w wykazie Ministerstwa Inwestycji                    i Rozwoju.