Świadectwa energetyczne

Cena za opracowanie świadectwa energetycznego: 

 • budynek jednorodzinny o powierzchni do 150 m2 – od 300,00 zł brutto,
 • budynek jednorodzinny o powierzchni ponad 150 m2 – od 350,00 zł brutto,
 • budynek wielorodzinny – od 1850,00 zł brutto,
 • budynek niemieszkalny o powierzchni do 500 m2 – od 500,00 zł brutto,
 • budynek niemieszkalny o powierzchni ponad 500 m2 – cena do uzgodnienia.

Świadectwa wykonujemy w terminie do 5 dni roboczych.

Audyt energetyczny i remontowy

Poniższe ceny podano przy założeniu, że istnieje dokumentacja techniczna obiektu.

Cena za wykonanie audytu energetycznego lub remontowego:

 • budynek jednorodzinny – od 1000,00 zł brutto,
 • budynek wielorodzinny – od 1850,00 zł brutto,
 • budynek niemieszkalny – od 2500,00 zł brutto.

Audyty wykonujemy  w terminie do 2 tygodni.

 

Charakterystyka energetyczna

 • budynek jednorodzinny – od 450,00 zł brutto,
 • pozostałe budynki – cena do uzgodnienia.

Charakterystykę energetyczną wykonujemy w terminie do 5 dni roboczych. Przekazujemy w 4 egzemplarzach papierowych wraz z załączonymi kopiami uprawnień projektanta oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Charakterystyka energetyczna budynku energooszczędnego

 • budynek jednorodzinny – od 1500,00 zł brutto,
 • budynek wielorodzinny – do uzgodnienia.

 

Audyt oświetlenia

Cena audytu oświetlenia każdorazowo wymaga uzgodnienia i zależy od:

 • kompletności inwentaryzacji oświetlenia,
 • liczby opraw podlegających modernizacji.

 

Ocena efektywności energetycznej kotłów

Cena oceny efektywności energetycznej kotłów każdorazowo wymaga uzgodnienia i zależy od liczby, mocy i rodzaju kotłów.

 

 

Uwaga: opłata za audyt energetyczny budynku jednorodzinnego jest kosztem kwalifikowanym w Programie Czyste Powietrze do kwoty 1000,00 zł

 

 

W przypadku stałej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.