Cennik świadectw energetycznych i audytów:

 

Świadectwa energetyczne
Lp. Opis Cena brutto
1. Budynek jednorodzinny o powierzchni do 150 m2. od 400,00 zł
2. Budynek jednorodzinny o powierzchni ponad 150 m2. od 500,00 zł
3. Budynek wielorodzinny. od 2500,00 zł
4. Budynek niemieszkalny o powierzchni do 500 m2. od 700,00 zł
5. Budynek niemieszkalny o powierzchni ponad 500 m2. cena do uzgodnienia

 

Świadectwa energetyczne wykonujemy w terminie 7 – 14 dni roboczych.

 

 

Audyty energetyczne i remontowe
Poniższe ceny podano przy założeniu, że istnieje dokumentacja techniczna obiektu.
Lp. Opis Cena brutto
1. Budynek jednorodzinny. od 1400,00 zł
2. Budynek wielorodzinny. od 3000,00 zł
3. Budynek niemieszkalny. od 1500,00 zł

 

Audyty wykonujemy w terminie 14 -21 dni roboczych.

 

 

Charakterystyka energetyczna
Lp. Opis Cena brutto
1. Budynek jednorodzinny. od 500,00 zł
2. Pozostałe budynki. cena do uzgodnienia

 

Charakterystykę energetyczną wykonujemy w terminie do 7 dni roboczych. 

 

 

Charakterystyka energetyczna budynku energooszczędnego
Lp. Opis Cena brutto
1. Budynek jednorodzinny. od 1800,00 zł
2. Budynek wielorodzinny. cena do uzgodnienia

 

 

 

Audyt oświetlenia
Cena audytu oświetlenia każdorazowo wymaga uzgodnienia i zależy od kompletności inwentaryzacji oświetlenia oraz liczby opraw podlegających modernizacji.

 

 

 

Ocena efektywności energetycznej kotłów
Koszt oceny energetycznej kotłów, każdorazowo wymaga uzgodnienia i zależy od liczby, mocy i rodzaju kotłów.