Wykonanie kosztorysów

Wykonanie kosztorysów powykonawczych instalacji wod-kan., c.o., gazowych dla bloku nr A w Turce k. Lublina, na zlecenie firmy USŁUGI HYDRAULICZNE „SANITAR” Grażyna Zamojska

Wykonanie kosztorysu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Lublinie przy ul. Unickiej 3, na zlecenie firmy PW ARTIMEX Arkadiusz Gąbka

Wykonanie kosztorysu instalacji sanitarnych dla obiektu: Zespól Budynków ul. Słowackiego 7, 21-100 Lubartów, woj. Lubelskie, na zlecenie firmy Geo-Term Technika Grzewcza, Sanitarna i Elektryczna Tadeusz Kowalczyk.