Prowadzenie szkoleń

Prowadzenie szkoleń w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie kosztorysowania robót budowlanych z zastosowaniem programu Norma Pro dla uczestników projektu „Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL”