Nadzór techniczny na budowie

Nadzór techniczny na budowie – pełnienie funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji zadania „Budowa ul. Łącznej w Chełmie na odcinku od ul.Krótkiej do rzeki Uherki”, na zlecenie firmy STREDE INVESTMENTS

Prace modernizacyjne

Prace modernizacyjne instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Granice gm. Chodel na zlecenie osoby prywatnej